Hoe bescherm je werknemers tegen burn-out?

///Hoe bescherm je werknemers tegen burn-out?

Hoe bescherm je werknemers tegen burn-out?

Geen werkgever in Vlaanderen die niet met burn-out te maken krijgt. Dat preventie op de werkvloer een must is, daar zijn alle betrokkenen het over eens. De vraag is alleen hoe we dat dan best aanpakken. Een nieuwe tool van de KU Leuven biedt mogelijk het antwoord.

Psychische klachten zijn in ons land de belangrijkste reden voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Van de 379.908 loontrekkende Belgen die eind 2017 langer dan een jaar out waren, kampte er 35 procent (of 136.343) met psychische stoornissen. Langer dan een jaar thuis zitten als gevolg van een depressie (60.894) of burn-out (23.177) is volgens de cijfers van het RIZIV dus geen uitzondering. Welk deel van het kortdurend ziekteverzuim (minder dan een jaar) aan burn-out en andere psychische aandoeningen gelinkt is, is niet bekend. Die gegevens houdt het RIZIV niet systematisch bij.

460.000 werknemers in gevarenzone

Hoe indrukwekkend die cijfers ook zijn, volgens onderzoekers van de KU Leuven zou de burn-outepidemie in werkelijkheid nog grotere proporties aannemen. Een enquête bij 1.500 loontrekkende Vlamingen wijst uit dat 17 procent – dat zijn 460.000 werknemers – in de gevarenzone zit. 7,6 procent zou hoogstwaarschijnlijk een burn-out hebben, 9,5 procent loopt ernstig risico. Opvallend, vooral arbeiders en administratief bedienden lijken zich in het rood te werken. Hetzelfde kunnen we zeggen over jonge werknemers (18-34 jaar) en werknemers met een lager opleidingsniveau. Ook zij duiken vaker in de burn-outstatistieken op dan anderen.

“Toch moeten we voor een verklaring eerder naar de job dan naar de werknemers kijken”, zegt professor arbeidspsychologie Hans De Witte. “Achtergrondkenmerken zoals leeftijd en opleidingsniveau verklaren alles bij elkaar slechts 5 procent van de burn-outklachten. Wat veel bepalender is, zijn de kenmerken van het werk. Te veel eisen, druk en conflictueuze taken enerzijds en te weinig hulpbronnen, sociale steun en autonomie anderzijds maken dat de werknemer niet of onvoldoende kan recupereren, en dat is de ideale voedingsbodem voor een burn-out.”

Dat de burn-outcijfers van het RIZIV lager liggen dan de ramingen van de KU Leuven, verwondert collega-arbeidspsycholoog Wilmar Schaufeli niet: “Het is niet omdat de klachten er zijn, dat werknemers ook meteen thuis zitten. Het is eigen aan burn-out dat mensen de signalen negeren. Ze gaan door, omdat ze denken dat de klachten vanzelf zullen verdwijnen. In realiteit putten ze zichzelf geleidelijk verder uit. Dat is het tragische van hele verhaal. Hoe langer ze doorgaan, hoe langer het duurt voor ze er weer bovenop raken.”

Lees het vervolg van het artikel in HR Square 190

2019-06-11T09:58:48+00:00 06/05/19|Categories: HR Square|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Hoe bescherm je werknemers tegen burn-out?