“Lean is de oplossing voor talrijke uitdagingen in de zorg”

///“Lean is de oplossing voor talrijke uitdagingen in de zorg”

“Lean is de oplossing voor talrijke uitdagingen in de zorg”

Weinig sectoren in Vlaanderen die meer met kwaliteit bezig zijn dan de gezondheidszorg. Om de professionalisering van de sector een duwtje in de rug te geven, organiseert Amelior vanaf februari een nieuwe lessenreeks over Integrale Kwaliteitszorg. Waarom je die niet mag missen, verneem je van hoofddocent en adjunct-algemeen directeur bij AZ Delta Hans Crampe.

Dat hij in de zorg al heel wat watertjes doorzwommen heeft, is het minste wat je kunt zeggen over Hans Crampe. Na enkele jaren als psychiatrisch verpleegkundige en kwaliteitscoördinator groeide hij eind jaren negentig door naar het management van AZ Maria Middelares (Gentbrugge). Daar volgde hij de fusie met de Sint-Jozefkliniek van nabij op, begeleidde hij de bouw van de nieuwe campus en leidde hij de JCI-accreditatie in goeie banen. Eind vorig jaar maakte hij de overstap naar AZ Delta, waar hij als adjunct-directeur de interne organisatie aanstuurt.

Voel je je al thuis in je nieuwe job?

Hans Crampe: “Zeker. AZ Delta is een ziekenhuis in volle ontwikkeling. Jaarlijks komen hier 650.000 patiënten langs voor een raadpleging bij een dokter. En alles samen tellen we 4.000 werknemers. Bovendien smelten binnenkort twee (van de vijf bestaande) campussen samen op een nieuwe vestiging in Rumbeke. Uitdagingen genoeg dus. Met de juiste technieken denk ik dat we van AZ Delta op termijn een echte magneet zullen kunnen maken, zowel voor patiënten als voor medewerkers.”

Hoe wil je dat aanpakken? Over welke technieken heb je het?

“Ik ben een vurig pleitbezorger van lean, een managementfilosofie die er op gericht is om met zo weinig mogelijk verspilling zoveel mogelijk waarde voor de klant te realiseren. Velen denken dat lean-technieken enkel toepasbaar zijn in de industrie, maar het tegendeel is waar. Voor mij is lean de oplossing voor talrijke uitdagingen in de zorg. Als je weet dat de gemiddelde ziekenhuismedewerker slechts een derde van zijn tijd met zorg bezig is, dan weet je ook dat er nog heel wat efficiëntie te boeken is. Nu de zorgvraag verder stijgt en het aantal handen aan het bed daalt, wordt dat alleen maar belangrijker. Lean is dé manier om het verschil te maken, zonder dat je je zorgverleners extra belast.”

Geef je een voorbeeld? 

“Op sommige ziekenhuisafdelingen stappen verpleegkundigen tot zestig kilometer per dag. Telkens als er een patiënt op zijn belletje drukt, spurten ze de hele gang door naar zijn kamer. Soms is de oproep inderdaad dringend, maar veel vaker nog wil de patiënt gewoon een glas water of een vaas vragen. Met enkele slimme ingrepen kun je veel van die kilometers schrappen, waardoor er meer tijd voor de echte zorgtaken overblijft. Dat heb ik bij AZ Maria Middelares zelf mogen ervaren. Door lean toe te passen, hebben we tal van processen anders, beter en vlotter kunnen organiseren. De overlegmomenten en de nachtdiensten hebben we ingekort, het aantal kilometers die verpleegkundigen afleggen hebben we teruggeschroefd en de medicatie hebben we logischer geordend. Uiteindelijk zijn we er zo in geslaagd om de toegevoegde waarde op sommige afdelingen van 30 naar ruim 50 procent te brengen. Per dag kunnen zorgverleners daardoor zestig minuten extra aan een patiënt besteden. Dat is gigantisch.”

Vandaar dat lean een belangrijk onderdeel is binnen de opleiding ‘kwaliteitscoördinator in de welzijns- en gezondheidssector’?

“Klopt. Ik sta ervan versteld hoe weinig organisaties deze technieken vandaag toepassen. Iedereen in de zorg kreunt onder de hoge werkdruk en toch is er zoveel verspilling. Via deze opleiding – en ook via mijn blogs, boeken en lezingen – hoop ik daar iets aan te veranderen.”

Wat mogen deelnemers van de opleiding verwachten?

“We voorzien vijftien lesmomenten (halve dagen), waarvan ongeveer een derde over lean zullen gaan. In die lessen zullen de cursisten eerst en vooral leren meten. Hoeveel procent van hun tijd zijn medewerkers met zorg bezig? Of anders gezegd: in welke mate zijn ze toegevoegde waarde aan het creëren? Vaak is dat een erg confronterende oefening. Veel mensen zeggen dat ze het drukdrukdruk hebben, maar in werkelijkheid zijn ze allesbehalve met hun kerntaken bezig. Achterhalen waar het fout loopt, is de volgende uitdaging. Daarvoor reik ik een tiental technieken aan. De cursisten leer ik bijvoorbeeld om via scoreborden doelen en resultaten van een afdeling in kaart te brengen. Ik leg ook uit hoe ze met de 30-secondenregel kunnen nagaan of een afdeling efficiënt werkt. Alle technieken oefenen we stap voor stap in zodat de deelnemers er na afloop meteen mee aan de slag kunnen. Uiteraard zullen we het in de lessen ook hebben over hoe ze de verspilling kunnen wegwerken en de vrijgekomen tijd kunnen invullen. Dat is het moment om de klantgerichte bril op te zetten. Waarop kun je inzetten om je klant – in dit geval je patiënt – ‘gelukkiger’ te maken en de toegevoegde waarde verder te verhogen?”

Wat komt er verder aan bod tijdens de opleiding?

“Mijn collega-lesgevers zullen je leren hoe je de tevredenheid van medewerkers kunt meten, hoe je een beleidsplan best opmaakt, hoe je knopen doorhakt, hoe je medewerkers in je verhaal trekt… Wie het volledige programma doorloopt, zal in staat zijn een degelijk kwaliteitsbeleid te ontwikkelen en een –systeem op te zetten gericht op continu verbeteren. Je krijgt als het ware een volledige gereedschapskist ter beschikking waar je al naargelang de noden van het moment de juiste tools uit zult kunnen pikken.”

Artikel eerder verschenen op amelior.be

2019-06-11T12:39:11+00:00 11/01/19|Categories: amelior.be|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor “Lean is de oplossing voor talrijke uitdagingen in de zorg”