WLTP wordt de norm in 2021

///WLTP wordt de norm in 2021

WLTP wordt de norm in 2021

De NEDC 2.0-uitstootwaarden verdwijnen op termijn van het gelijkvormigheidsattest. Dat betekent dat de fiscaliteit minder gunstig wordt en de factuur van de bedrijfsvloot zal stijgen. Waar mag je je aan verwachten? En zijn er manieren om de impact te beperken?

Hoe hoger de uitstoot van een wagen, hoe lager de fiscale aftrekbaarheid en hoe hoger het voordeel alle aard. Ook in 2021 blijft die logica overeind. Wat wel verandert, is de maatstaf van die emissiewaarden. Sinds januari zijn autoconstructeurs niet langer verplicht om naast de WLTP-waarde ook de (minder strenge) NEDC 2.0-waarde op het gelijkvormigheidsattest te vermelden. Is alleen de WLTP-waarde opgenomen, dan is de fiscaliteit voor werkgevers en werknemers minder gunstig.

Wat verandert er?

WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Het is de meettechniek die wereldwijd wordt gebruikt om het brandstofverbruik en de CO2– en andere uitstootwaarden van een wagen te bepalen. Vóór 2017 gebeurde dit op basis van de New European Driving Cycle-emissietest. Die was niet zo streng, met als gevolg dat de emissiewaarden te laag werden ingeschat en bedrijven een hogere fiscale aftrekbaarheid konden genieten. “Nu de verplichting wegvalt om beide waarden op het gelijkvormigheidsattest op te nemen, komt daar een einde aan”, weet Jan Peeters van KBC Autolease. “Al gaven de meeste constructeurs wel al aan een overgangsperiode te zullen hanteren en zolang het kan beide waarden op te nemen.” KBC Autolease vermeldt op zijn offertes vandaag al standaard de WLTP-waarde. Blijkt het gelijkvormigheidsattest bij de levering toch nog de NEDC-waarde te staan, dan kan die CO2-uitstootwaarde alsnog voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid en het voordeel alle aard gebruikt worden.

Hoeveel stijgt de factuur? 

Dat de financiële impact van die bijsturing niet gering is, blijkt uit de berekening van Jan Peeters. Dieselwagens die volgens de NEDC-norm 110 gr CO2/km uitstoten, gaan naar 130 gr CO2/km onder de WLTP-norm. Dat komt neer op een daling van de fiscale aftrekbaarheid met ongeveer 10 procent. De nettokosten voor de werkgever zullen dus stijgen, temeer omdat er ook een verhoogde CO2-bijdrage bij komt. “Voor een dieselwagen met een fiscale waarde van 30.000 euro en een maandelijkse leasevergoeding (huur en diensten) van 500 euro bedraagt het verschil ruim 50 euro netto per maand. Bij benzinewagens is de stijging vergelijkbaar.” Werknemers blijven evenmin gespaard. Kiezen ze in de toekomst opnieuw voor een diesel- of benzinewagen, dan zal hun voordeel alle aard fors hoger liggen dan onder de NEDC-norm.

Hoe de impact beperken?

Werkgevers die de kosten van hun vloot onder controle willen houden, zullen dus nog meer dan vroeger op de CO2-uitstoot moeten letten. Jan Peeters geeft enkele tips: “Probeer eerst en vooral om het aantal kilometers van de vloot te reduceren. De goedkoopste kilometer is nog altijd degene die niet gereden wordt. Neem in de wagenlijst alleen die exemplaren op die volgens de WLTP-normen de beste emissieprestatie neerzetten. Werk eventueel met maximum CO2-limieten in de car policy. Wie via KBC MoveSmart werkt, kan dit zelf aanpassen. Vermijd opties die een grote impact op het gewicht of de stroomlijn van de wagen hebben. Een trekhaak bijvoorbeeld doet de nettokost van de wagen met 9 euro per maand stijgen. Overweeg om elektrische en/of plug-inhybridewagens op de wagenlijst te zetten. De investeringsprijs van dergelijke wagens ligt dan wel hoger, door de lagere verkeersbelasting en de gunstigere fiscaliteit zal je in een aantal gevallen ongeveer evenveel betalen als voor een fossiele variant. Zeker nu WLTP de norm wordt, raakt de nettokostenkloof tussen elektrische wagens en de fossiele varianten steeds meer gedicht.”

Artikel eerder verschenen in Vision, uitgave van KBC Autolease.

2021-04-19T07:53:17+00:00 19/03/21|Categories: Print, Vision|Reacties uitgeschakeld voor WLTP wordt de norm in 2021