Working 5 to 9

///Working 5 to 9

Working 5 to 9

Ook al blijft ‘Working 9 to 5’ van Dolly Parton een meezinger van formaat, in de praktijk werken velen niet meer volgens dat klassieke patroon. Glijdende werkuren zijn wijdverspreid, en ook andere flexibele schema’s raken in zwang. Sophie, Kurt en Hilde over de voor- en nadelen van hun aangepaste uurrooster.

  • Elke schoolvakantie vrij

Sophie Theunis (33), HR-manager bij PwC: “Nu mijn zoontje naar de klas gaat en tijdens de schoolvakanties thuis is, maak ik gebruik van de ‘family friendly work schedule’. Op jaarbasis werk ik 85 procent en kan ik acht weken extra verlof inplannen, vooraf door te geven. Buiten die periodes werk ik zoals een voltijdse werknemer. Hoewel ik kan kiezen, neem ik mijn vrije extra weken allemaal op tijdens de schoolvakanties, want zo moet ik niet puzzelen voor opvang. Omdat ik in 2015 voltijds heb gewerkt, heb ik dit jaar in totaal 65 verlofdagen. Heel indrukwekkend. (lacht) Ik ben het nog niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk zal ik volgend jaar weer voor deze regeling intekenen. Je kan per kalenderjaar in- en uitstappen. Vooral werknemers op senior en managementniveau maken er gebruik, zowel mannen als vrouwen. PwC levert best wel wat inspanningen om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Naast je gewoon verlof kan je bijvoorbeeld twintig extra ‘My Time’-verlofdagen krijgen, weliswaar tegen een lagere vergoeding (35 euro per dag, nvdr). En binnen de teams worden er afspraken gemaakt rond thuiswerken.”

  • Voltijds werken op 4 dagen

Kurt De Ridder (41), verantwoordelijke web services bij Belfius Bank: “Na twee jaar op het callcenter van Bacob Bank (nu Belfius Bank, nvdr) met onregelmatige shiften ben ik in 1999 naar de communicatiedienst getrokken. Daar kreeg ik de mogelijkheid om voor een vierdagenwerkweek te kiezen. In plaats van 7 uren werk je dan 9 uren per dag. Omdat ik toen nog bij Sterrebeek voetbalde en drie avonden per week ging trainen, kwamen die langere werkdagen goed van pas. Zo kon ik rechtstreeks naar de club rijden, zonder al te veel files. Ook nu we twee tieners in huis hebben, is die wekelijkse vrije woensdag welgekomen. Het nadeel van die verkorte werkweek is dat je middagpauze sowieso beperkt is. Over de middag wat langer lunchen met de collega’s, lukt niet. Je moet immers aan je 9 uren per dag komen en ten laatste om 18u stoppen. Zelf start ik meestal om 7.30u en eindig ik rond 17.30u. Omdat je wettelijk gezien maximum 9 uren per dag mag presteren, kan ik geen compensatie krijgen als ik overuren doe. Werknemers in een klassieke vijfdagenweek kunnen dat wel. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, heb je in een vierdagenwerkweek dus minder flexibiliteit dan in een vijfdagenwerkweek. Toch is de regeling binnen Belfius best populair: 371 werknemers, waarvan 241 mannen en 130 vrouwen, maken er gebruik van (situatie op 32/12/2015, nvdr). Eens je in een hogere kaderfunctie zit, wordt wel verwacht dat je op een vijfdagenwerkweek overschakelt.”

  • Langere werkdagen als kinderen bij ex-partner zijn

Hilde Vanspauwen (44), PIT-huishoudhulp bij Familiehulp: “Na mijn scheiding vorige zomer heb ik aan mijn coach gevraagd of ik een aangepast uurrooster kon krijgen. Dat bleek geen probleem. Als de kinderen bij me zijn, werk ik 24 uren per week; in de andere werken 32 uren. Ik vind het heel fijn dat het zo geregeld is, want nu kan ik er echt voor de kinderen zijn. Ik kan hen oppikken aan de schoolpoort, leuke dingen doen op woensdagmiddag en gaan supporteren tijdens de voetbaltraining. Dat Familiehulp een gezinsvriendelijke werkgever is, wist ik al bij mijn aanwerving. Ze hebben niet allen co-ouderschapscontracten, maar ook schoolbel- en zomer+ contracten. Daarmee kan je je werkritme aan de schooltijden van je kinderen aanpassen.”


 

Flexibel werken: de baas beslist

8 uren per dag, 38 uren per week: dat is in België een normale arbeidsduur. Sommige bedrijven kiezen voor een 40-urenweek, maar compenseren dat met twaalf extra vakantiedagen, waardoor het weekgemiddelde toch weer op 38 uren komt. Andere afwijkingen – zoals vermindering van de arbeidsduur, nachtwerk, langere werkdagen – zijn onder voorwaarden mogelijk. Astrid Mertens, juridisch adviseur bij SD Worx: “Let wel, het is steeds op verzoek van de werkgever dat die alternatieve uurroosters worden ingelast. Hij bepaalt het werkritme in de onderneming. Als werknemer heb je daar weinig inspraak in. Wel heeft de wetgever in onze arbeidswet een aantal regels voorzien die de werknemer beschermen.”

Kleine flexibiliteit: maximum 9 uren per dag

Werkgevers die bijvoorbeeld met piek- en dalroosters willen werken – wat onder de zogenaamde kleine flexibiliteit valt – mogen het uurrooster uitbreiden tot maximum 45 uren per week, of 9 uren per dag. De ondergrens ligt op drie uren per werkdag. Verder moet de werkgever zijn werknemers ten minste zeven dagen op voorhand over het nieuwe uurrooster informeren. Dergelijke wijzigingen kunnen alleen via een cao of het arbeidsreglement.

Grote flexibiliteit: maximum 12 uren per dag

Om rendabel, veilig of efficiënt te blijven, vereisen bepaalde sectoren een nog grotere flexibiliteit van de werknemers. Denk bijvoorbeeld aan nachtarbeid in een chemische fabriek of aan zondagswerk in een ziekenhuis. Zo’n afwijkingen kunnen pas na onderhandelingen in de sector en de onderneming worden ingevoerd. De werkgever kan die nieuwe arbeidsregelingen dus niet zomaar opleggen. In de distributiesector bijvoorbeeld is er in december een akkoord gesloten dat nachtwerk – alles tussen 20u en 6u – in de e-commerce mogelijk maakt. Naast nachtwerk, feestdag- en zondagswerk heeft de werkgever ook de mogelijkheid om de arbeidsduur te vermeerderen, weliswaar binnen bepaalde grenzen. Zo mag de dagelijkse arbeidstijd niet meer dan 12 uren overschrijden en is inhaalrust verplicht.

Binnenkort inspraak voor de werknemer?

Hoewel schoolbelcontracten en glijdende werkuren in de praktijk al heel regelmatig voorkomen, kennen ze geen wettelijke basis. In zijn streven naar werkbaar en wendbaar werk wil minister van Werk Kris Peeters daar nu verandering in brengen. Hij opent zo de deur naar flexibiliteit op verzoek van de werknemer, wat nieuw zou zijn in onze arbeidswet. Het wetsontwerp rond glijdende uurroosters – waarbij de werknemer zelf het begin- en einduur van zijn werkdag bepaalt – liggen intussen al op tafel, met daarin onder meer eisen rond een betrouwbaar tijdregistratiesysteem.

Eerder verschenen in Vacature Magazine van 28 mei 2016 en op hln.be

2018-03-02T09:39:06+00:00 28/05/16|Categories: Vacature|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Working 5 to 9