“Zorg dragen voor de medewerkers zit in ons dna”

/, Human Interest Magazine/“Zorg dragen voor de medewerkers zit in ons dna”

“Zorg dragen voor de medewerkers zit in ons dna”

De voorbije tien jaar groeide familiebedrijf LVD uit Gullegem uit tot een toonaangevende wereldspeler. Een transitie die de nodige uitdagingen meebracht voor hr-directeur Gert Thienpont en ceo Carl Dewulf. “Het was een oefening in loslaten, in verantwoordelijkheid durven doorgeven.”

De wereld is een dorp geworden. Geen uitdrukking die beter past bij LVD dan deze. De fabrikant van plaatbewerkingsmachines bedient sinds enige tijd klanten uit alle uithoeken van de wereld. En dus moest de organisatie mee evolueren. Op strategische locaties wereldwijd kwamen er vestigingen bij. Intussen ligt het aantal al op 22 en is het bedrijf vertegenwoordigd in vier continenten. Om maar te zeggen, het gaat hard voor deze verborgen parel uit West-Vlaanderen.

Samen met ceo Carl Dewulf leidde hr-directeur Gert Thienpont de transitie in goeie banen. “Toen ik tien jaar geleden bij LVD startte, telde het bedrijf ongeveer 900 medewerkers. 60 procent daarvan werkte in het hoofdkwartier in Gullegem. Vandaag zijn we 1.100 man sterk (of 2.000 als je de medewerkers in de Chinese joint venture erbij rekent, nvdr). Het grote verschil is dat er nu veel meer mensen in de buitenlandse vestigingen aan de slag zijn. Onze productie in Slovakije is ondertussen bijna even groot als in Gullegem. In eigen land concentreren we ons op high end-producten en prototypes. Het personeelsbestand in België is vooral gekrompen omdat de natuurlijke afvloeiingen niet konden gecompenseerd worden door groot tekort aan geschoolde, goed gekwalificeerde technici.”

“Wilden we blijven meespelen, dan moesten we die stap zetten”, vult Dewulf aan. “De globalisering heeft ons ertoe verplicht om mee te gaan in technologische verbeteringen, om korter op de bal te spelen en om te werken aan kortere leveringstermijnen.”

De internationalisering laat zich intussen in alle gelederen voelen. Het is een van de redenen waarom het bedrijf begonnen is met World Class Manufacturing, een term om een amalgaam aan verbetermethodes (onder andere lean management) te benoemen. Met de komst van de buitenlandse vestigingen groeide immers de nood aan gestandaardiseerde werkinstructies. “We hebben onze werkwijzen formeel op papier gezet, onze mensen getraind en vervolgens alles geëxporteerd naar de buitenlandse filialen. Een proces dat uiteindelijk twee à drie jaar heeft geduurd. Nu werkt iedereen overal volgens dezelfde methodes.”

Een andere uitdaging waar Thienpont en Dewulf het hoofd aan moesten bieden, is het tekort aan geschoold technisch personeel. “We hebben onze rekruteringsvijver uitgebreid naar Frankrijk, Spanje, Roemenië,…. Maar dat betekende tegelijk dat we moesten evolueren naar een meertalige organisatie. Instructies in het Nederlands uithangen, was niet meer voldoende. Leidinggevenden moesten vlot twee à drie talen spreken…. Allemaal kleine dingen, waar we als hr-afdeling aandacht voor moesten hebben.”

Een puzzel die nooit af is

Dat de manier van werken de afgelopen jaren voor iedereen in het bedrijf grondig is veranderd, staat buiten kijf. Toch was er van een echt masterplan geen sprake. Thienpont: “Je kan de machines niet stilleggen en zeggen: vandaag passen we de organisatie aan en morgen beginnen we opnieuw. Nee, we blijven eraan bouwen, op een tempo dat voor iedereen haalbaar is. Het is een puzzel die nooit af is. Je mag nog zo goed je best doen om de lijnen uit te tekenen, je stoot altijd op onverwachte obstakels. Daar proberen we flexibel en snel op in te spelen, steeds in nauw overleg met de medewerkers. Want als je een werkprocedure wilt verbeteren, dan moet je dat bespreken met de mensen op de vloer. Ook al krijg je dan vaak als commentaar: ‘We doen dit al dertig jaar zo.’ (lacht)”

“Alles begint met goeie instructies geven. Als iedereen weet waar je naartoe wilt gaan, dan is het makkelijker om op stap te gaan. Dan kan je vrijheid geven”, zegt Dewulf. “De hele transformatie was voor ons een oefening in loslaten, want je staat niet meer constant naast je medewerkers. Je wordt een manager op afstand. Je moet verantwoordelijkheid durven geven en erop vertrouwen dat de werknemers het beste van zichzelf geven.”

Een houding die Thienpont en Dewulf ook verwachten van hun arbeiders. “Terwijl een arbeider vroeger verantwoordelijk was voor een deeltje van het productieproces, staat hij vandaag samen met een of twee collega’s in voor de volledige assemblage van een machine. Ze moeten uiteraard een bepaalde volgorde hanteren, maar ze kunnen zich zelf organiseren en initiatief nemen. Tien jaar geleden konden de arbeiders op routine werken, nu verwachten we meer. Toch denken we dat de arbeiders zich vandaag gelukkiger voelen, want hun opdracht is een stuk uitdagender en zinvoller. Ze zien waartoe hun werk leidt en ze voelen dat we in hen investeren, onder andere via opleidingen.”

Gelukkige werknemers

De bekommernis om de medewerkers uit zich nog op andere vlakken. Dewulf: “Te allen tijde kiezen wij voor open communicatie. Als er een probleem is, schreeuwen we geen moord en brand. We luisteren en zoeken samen naar een oplossing. Zorg dragen voor de medewerkers zit in ons DNA.”

“We streven naar een evenwicht tussen correct optreden en helpen waar nodig”, vult Thienpont aan. “We hebben er alle voordeel bij dat werknemers kunnen werken in de meest optimale omstandigheden. En dus hebben we ook oog voor bijvoorbeeld hun work-lifebalans. Zo zijn we een van de weinige bedrijven waar werknemers verlof in blokken van twee uren kunnen aanvragen. Dat hoeft niet eens lang op voorhand. Ze kunnen het de dag ervoor beslissen.”

Dewulf: “In ruil voor al die ‘zorg op maat’ krijgen we loyale werknemers, die bovendien bereid zijn om iets terug te doen. Want ja, soms verwacht je als werkgever veel: overuren als het even nijpt, flexibiliteit wanneer er dringend werk is in een buitenlandse vestiging, gedrevenheid als er een compleet nieuwe machine moet gemaakt worden…”

Solidariteit is een ander begrip dat sterk is ingeburgerd bij LVD. Het bedrijf biedt bijvoorbeeld al heel lang hospitalisatieverzekeringen aan. Niet alleen aan de eigen werknemers, ook de gezinsleden profiteren mee. En nog een mooie traditie: tot voor de komst van het eenheidsstatuut ontvingen de tijdelijk werkloze arbeiders naast hun uitkering

Wat het hr-beleid betreft, scoort LVD voorlopig alleen maar goeie punten. Zien de heren zelf nog uitdagingen? Thienpont: “Zeker. Elke dag stoot je op kleine dingen die beter kunnen. Nu denken we na over het onthaal van nieuwe medewerkers. Dat zou meer gestructureerd moeten verlopen, bijvoorbeeld via enkele vaste opleidingsdagen. Op die manier zullen we er zeker van zijn dat de nieuwe werknemer de juiste kennis verworven heeft.”

Ceo op de vloer

Om voeling te houden met de werkvloer verschijnen zowel Dewulf als Thienpont heel regelmatig in de fabriek, soms zelfs meerdere keren per dag. Dewulf: “Mijn vader had er al een gewoonte van gemaakt. Ik heb de traditie verdergezet. Ik vind het belangrijk om toegankelijk te zijn, ook voor de medewerkers in het buitenland.”

Thienpont: “Contact met de arbeiders en bedienden maakt mijn job boeiend. Als je in de fabriek loopt, dan weet je wat er gebeurt. Ik maak er bovendien een punt van om het productieproces zelf te kennen. Als arbeiders spreken over een machine, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Ik probeer zelf ook regelmatig de fabrieken in het buitenland te bezoeken.”

En hoe zit het ten slotte met de band tussen de ceo en de hr-directeur? Thienpont: “Onze samenwerking steunt op vertrouwen. We overleggen meerdere keren per dag en houden elkaar op de hoogte van wat er leeft. We gebruiken daarvoor alle mogelijke communicatiemiddelen. Je kan gerust stellen dat we minstens twaalf uren per dag met elkaar in contact staan.”


Veel minder arbeidsongevallen

LVD is erin geslaagd het aantal arbeidsongevallen op de werkvloer fors te verminderen. Hr-directeur Gert Thienpont: “Van 900 verloren arbeidsdagen vijf jaar geleden naar minder dan vijftig dit jaar. Ook dat heeft tijd en energie gekost. Je moet mensen motiveren, soms zelfs dwingen om zaken anders te doen. Maar ik ben fier dat het ons gelukt is.”


Iedereen leert!

Samen met Syntra West en twaalf andere bedrijven uit de regio organiseert LVD al zes jaar ‘Iedereen leert!’. Hr-directeur Gert Thienpont: “We bieden per semester een dertigtal opleidingen aan. De afspraak is: wij betalen de opleiding, de mensen investeren er hun tijd in. De lerende netwerken zijn opgestart vanuit de overtuiging dat elke werknemer alle kansen moet krijgen om zich verder te ontwikkelen en zijn loopbaan vorm te geven. Het is dus niet zo dat er per se een link moet zijn met de huidige job. Een arbeider kan zich inschrijven voor een opleiding onderhandelingstechnieken. Een bediende kan zich toeleggen op elektriciteit of lassen.”


“We blijven groeien”

“Het is elke dag knokken, maar we blijven voor dit jaar op schema. Dat is beter dan heel wat bedrijven uit de omgeving. Ook in vergelijking met de wereldwijde concurrenten doen we het niet slecht. We blijven groeien”, vertelt ceo Carl Dewulf. “We gooien het geld niet door ramen of deuren. Daar proberen we onze mensen op alle niveaus bewust van te maken. Elke euro die je verliest aan inefficiëntie, krijg je niet meer terug.”

Verschenen in Human Interest (Securex), november 2014

2018-03-02T09:39:10+00:00 07/11/14|Categories: Bedrijven, Human Interest Magazine|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor “Zorg dragen voor de medewerkers zit in ons dna”